Narystė

Narystė Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos nariais gali tapti:
1. Šeimos gydytojai 
2.  Šeimos medicinos rezidentai (reikalinga pažyma, kad studijuojate šeimos medicinos krypties rezidentūroje).

Norint tapti nariu, reikia:
1. Užpildyti narystės prašymą, atsiųsti el.paštu naryste@lsgps.lt
2. Sumokėti nario mokestį 

Nario teisės:

​Dalyvauti profesinės sąjungos veikloje, teikti pasiūlymus ir juos ginti, organizuoti renginius;

Rinkti ir būti renkamais į profesinės sąjungos valdybą;

Gauti informaciją apie profesinės sąjungos veiklą;

Išstoti iš profesinės sąjungos.

Nario pareigos:

Laikytis profesinės sąjungos įstatų;

Mokėti profesinės sąjungos nario mokestį;

Dalyvauti profesinės sąjungos veikloje;

Narystės nutraukimas:

Savanoriškai raštišku prašymu valdybos pirmininkui;

Nemokėjus nario mokesčio be pateisinamos priežasties 3 mėnesius iš eilės ir nelikvidavus įsiskolinimo per 1 mėnesį nuo gauto raštiško įspėjimo.

Įveskite savo el. pašto adresą