Valdyba

Brazaitis Eimantas – pirmininkas

Astafjeva Alma – valdybos narys – pirmininko pavaduotoja

Adamonienė Kristina – valdybos narys

Baršauskienė Giedrė – valdybos narys

Dūdienė Jurga – valdybos narys

Gedminas Laimutis – valdybos narys

Isevičienė Rasa – valdybos narys

Jodžiūnienė Eglė – valdybos narys

Kundrotė Toma – valdybos narys

Kontrimienė Aušrinė – valdybos narys

Strockė Gina – valdybos narys

PIRMOJI VALDYBA

Išrinkta pirmoji Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdyba