Visuotinis susirinkimas 2018-01-20

Visuotinis susirinkimas 2018-01-20

11:00-14:00 Viešbutis Europa Royale Kaunas

Miško g. 11, LT-44321 Kaunas

Augant LŠGPS skelbiame pirmojo visuotinio susirinkimo datą ir laiką. Dalyvauti kviečiami visi jau esantys nariai, profesinės sąjungos steigėjai, ir, kadangi šis susirinkimas atviras, būsimi nariai, kurie galbūt dar abejoja. Primename, kad LŠGPS vienija esamus ir būsimus šeimos gydytojus (šeimos medicinos rezidentus), todėl laukiami visi.

Darbotvarkė (ką mes veiksim):
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimas;
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Informacijos apie LŠGPS veiklos planus pristatymas ir aptarimas;
4. Diskusija: susirinkimo narių pasiūlymai susiję su ŠEIMOS GYDYTOJŲ MEDICINOS NORMOS keitimo galimybėmis;
5. Kiti susirinkimo dalyvių pasiūlyti klausimai.

Kodėl tai svarbu: pagaliau turime parodyti, kad esame vieningi ir galime pakovoti už savo ateitį.

Lauksime Jūsų,
LŠGPS pirmininkė ir valdyba