LIETUVOS ŠEIMOS GYDYTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

organizacija vienijanti lietuvos šeimos gydytojus

NAUDINGOS NUORODOS

PSP paslaugas reglamentuojantys teisės aktai PSP paslaugas reglamentuojantys teisės aktai: 

1.       DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  
2.      NĖŠČIŲJŲ, GIMDYVIŲ IR NAUJAGIMIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS  
3.      PROFILAKTINĖS PROGRAMOS: 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagznostikos finansavimoprogramos patvirtinimo  1.       PAKEITIMAS

Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 


4.      VAIKŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS  

1.       Kuno_kultura_silpnesnes_sveikatos_moksleiviams_2003 


5.      SKIEPŲ KALENDORIUS (Įsakymas netenka galios 2018-09-01) 
1.       Skiepų kalendorius  (Įsakymas įsigalioja nuo 2018-07-01) 
2.  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

3.      Senyvo_amžiaus_žmonių_ skiepijimo_Lietuvoje_rekomendacijos_2016 


6.      Medicininio mirties liudijimo pildymo metodiniai nurodymai 

Kompensuojamųjų vaistų sąrašas: 
1.KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (suvestinė 2019-01-01) 2.KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (suvestinė)  
3. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO  (1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.) Aktualijos (nesančios suvestinėje): Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“: 1.Papildau II skyrių „NAVIKAI“ 97 papunkčiu 

Žaizdos_įvertinimo_protokolas (*.pdf) 


Gydymo aprašai: OSTEOPOROZĖS AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠAS ŠLAPIMO NELAIKYMO AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS    

Medicininė reabilitacija: DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO     

Kiti teisės aktai: 1.       DĖL PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos pakeitimas: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 6 d. Nr. V-381 Vilnius 

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO DĖL MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, KURIOMS ESANT ASMENYS NEGALI BŪTI ĮVAIKINTOJAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMAS
Vartojantiems Warfariną: Atmintinė pacientui vartojančiam Warfarina          


Pažymai apie traumos sunkumą: DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

E213 forma(Spausti čia) 

Kiti svarbūs pakeitimai: 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2012 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-841 „DĖL DEPRESIJOS IR NUOTAIKOS (AFEKTINIŲ) SUTRIKIMŲ AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. gegužė 15 d. Nr. V-582 Vilnius P a k e i č i u Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 19.1.1 papunktį išdėstau taip: „19.1.1. šeimos medicinos gydytojas gali skirti serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius ir SSRI;“.