Metodinė medžiaga

PSP paslaugas reglamentuojantys teisės aktai

PSP paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 1. DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
 2. NĖŠČIŲJŲ, GIMDYVIŲ IR NAUJAGIMIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS
 3. PROFILAKTINĖS PROGRAMOS:
  1. PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
   1. PAKEITIMAS
  2. ​​​Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
  3. ​​​Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
  4. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa
  5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
 4. VAIKŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
  1. Kuno_kultura_silpnesnes_sveikatos_moksleiviams_2003
 5. SKIEPŲ KALENDORIUS (Įsakymas netenka galios 2018-09-01)
  1. Skiepų kalendorius (Įsakymas įsigalioja nuo 2018-07-01)
  2. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  3. Senyvo_amžiaus_žmonių_ skiepijimo_Lietuvoje_rekomendacijos_2016
 6. Medicininio mirties liudijimo pildymo metodiniai nurodymai

_____

Kompensuojamųjų vaistų sąrašas:

 1. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (suvestinė 2019-01-01)
 2. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (suvestinė)
 3. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO (1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.)

Aktualijos (nesančios suvestinėje):

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“: 1.Papildau II skyrių „NAVIKAI“ 97 papunkčiu

Žaizdos_įvertinimo_protokolas (*.pdf)

____

Gydymo aprašai:

OSTEOPOROZĖS AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠAS

ŠLAPIMO NELAIKYMO AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Medicininė reabilitacija:

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

 

Kiti teisės aktai:

 1. DĖL PAREIŠKĖJŲ, ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos pakeitimas:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 6 d. Nr. V-381 Vilnius

___________________________

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO

DĖL MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, KURIOMS ESANT ASMENYS NEGALI BŪTI ĮVAIKINTOJAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMAS

___________________________

Vartojantiems Warfariną:

Atmintinė pacientui vartojančiam Warfarina

___________________________

 • Pažymai apie traumos sunkumą:

DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

__________________________

E213 forma(Spausti čia)

__________________________

Kiti svarbūs pakeitimai:

__________________________

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2012 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-841 „DĖL DEPRESIJOS IR NUOTAIKOS (AFEKTINIŲ) SUTRIKIMŲ AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
2018 m. gegužė 15 d. Nr. V-582 Vilnius
P a k e i č i u Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-841 „Dėl Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 19.1.1 papunktį išdėstau taip:
„19.1.1. šeimos medicinos gydytojas gali skirti serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitorius ir SSRI;“.

 ________________________