Lietuvos
šeimos gydytojų
profesinė sąjunga

Esame nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Lietuvos šeimos gydytojus.

Tapkite nariu!

Užpildykite ir pasirašykite apačioje esantį narystės dokumentą.

Šeimos medicinos Transform

Jau lapkričio 24-26 dienomis, Birštono
“Eglės” sanatorijoje.
Įsigyk pirmuosius bilietus pirmas!

Scroll to Top

Užpildykite prašymą

Prašau mane priimti į Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos narius. Esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos įstatais ir sutinku mokėti nario mokestį. Sutinku, kad Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga narių apskaitos, informavimo bei atstovavimo tikslais tvarkytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus mano asmens duomenis ir kad šie duomenys rašytiniu profesinės sąjungos prašymu būtų jai teikiami. *